Procedury specjalne w związku z SARS-CoV-2


2020-03-13

Załącznik 2: Wytyczne dla Kierowców i Gości

do zarządzenia 3/DN/2020 z dnia 13.03.2020 w sprawie: wirusa SARS-CoV-2

KIEROWCY i GOŚCIE przebywający na terenie Petrochemia Blachownia S.A.
Dot. Wytyczne dotyczące zachowania szczególnej ostrożności w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo!
Z uwagi na zagrożenia spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Zarząd postanowił wprowadzić do odwołania specjalne zasady działania, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników jak i osób zewnętrznych.

1. Budynki dla osób z zewnątrz zostają zamknięte do odwołania – na drzwiach budynków znajduje się informacja z podanym numerem telefonu, pod który należy zadzwonić celem przekazania dokumentów czy poinformowania o sprawie, która wymaga załatwienia. Pod tym numerem otrzymacie Państwo informację zwrotną o sposobie postępowania.

2. Ze względu na ograniczenie kontaktu osób z różnych lokalizacji w kraju i z zagranicy, wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:

Załącznik 3: Wytyczne dla Pracowników podwykonawców

do zarządzenia NR 3 / DN / 2020 z dnia 13.03.2020 w sprawie : wirusa SARS-CoV-2

PRACOWNICY PODWYKONAWCÓW przebywający na terenie Petrochemia Blachownia S.A.
Dot. Wytyczne dotyczące zachowania szczególnej ostrożności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Szanowni Państwo!

1. Z uwagi na zagrożenia spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zagrożenia epidemiologicznego wystąpieniem COVID-19, Zarząd postanowił wprowadzić do odwołania specjalne zasady działania, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników jak i osób zewnętrznych. Budynki dla osób z zewnątrz zostają zamknięte do odwołania – na drzwiach budynków znajduje się informacja z podanym numerem telefonu, pod który należy zadzwonić celem przekazania lub otrzymania dokumentów czy poinformowania o sprawie, która wymaga załatwienia. O konieczności wejścia do budynku zdecyduje upoważniony pracownik PB S.A. lub poinformuje o dalszych postepowaniu w danej sprawie.

2. W związku z działaniami zapobiegawczymi i profilaktycznymi wprowadza się następujące zmiany organizacyjne : W przypadku uzasadnionej obawy co do stanu zdrowia pracownika firmy podwykonawczej lub odmowy wykonania pomiaru temperatury nie zostanie on dopuszczony do pracy i zostanie wydalony z terenu Petrochemii Blachownia S.A.