Zmiana formy prawnej


2020-08-03

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku nastąpiło przekształcenie Spółki Petrochemia – Blachownia Spółka Akcyjna w Spółkę Petrochemia – Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wskutek dokonanego przekształcenia, zmianie uległa forma prawna Spółki, bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numeru rachunku bankowego. Spółce natomiast nadany został nowy numer wpisu w Rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000852793).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji zmiana nazwy Spółki nie wpływa na kontynuację prowadzonej działalności przez Spółkę oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Petrochemia - Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła bowiem wszelkie prawa i obowiązki Spółki Petrochemia - Blachownia Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków i in.), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem nowych danych Spółki:

Petrochemia - Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szkolna 15

47 - 225 Kędzierzyn - Koźle

NIP 749-17-84-284 (bez zmian), REGON 531353470 (bez zmian)

Gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania związane z przekształceniem Spółki, zapraszamy do kontaktu.