Aktualizacja Polityki ZSZ


2020-07-15

Drodzy pracownicy, klienci, kontrahenci, inne strony zainteresowane Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Główną zmianą jest uszczegółowienie nastawienia nowych celów Spółki związanych z realizacją wymagań normy ISO 45001:2018.

Jednocześnie uszczegółowiliśmy cele systemowe i działania, które realizujemy aby je osiągnąć. 

Z Polityki usunięto także system EMAS - ponieważ Spółka zrezygnowała w ostatnim czasie z utrzymanie tego wymagania w naszym Zintegrowanym Systemie Zarządzania. 

Polityka dostępna jest w zakładce Systemy Zarządzania.