Aktualizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania


2018-01-02

Drodzy pracownicy, klienci, kontrahenci, inne strony zainteresowane Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Główną zmianą jest nasza deklaracja – bezwzględne nie dla wszelkich praktyk korupcyjnych.