Uzyskaliśmy Certyfikat AEO


2019-05-31

Z dniem 13.05.2019r. Petrochemia-Blachownia S.A. otrzymała pozwolenie AEO w pełnym zakresie, czyli zarówno w kwestiach uproszczeń celnych, jak i w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Otrzymane pozwolenie nr: PLAEOF380000190012 uznawane jest w całej Unii Europejskiej i stanowi gwarancję, że Petrochemia Blachownia S.A. posiada wysoką wiarygodność dla organów celnych.

Przepisy unijne umożliwiające funkcjonowanie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO - z ang. Authorised Economic Operator) w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 kwietnia 2005r. oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r.). Przepisy zostały  ustanowione w celu zrównoważenia nowych zasad kontroli bezpieczeństwa do środków ułatwiających handel z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Prawo UE określa mianem AEO każdego uczestnika łańcucha dostaw towarów pozawspólnotowych, który spełnił określone warunki. Warunki te, to szereg kryteriów, które przed przyznaniem tytułu AEO są skrupulatnie weryfikowane przez służby celne.

Posiadanie certyfikatu AEO przez firmę Petrochemia-Blachownia S.A. gwarantuje z naszej strony bezpieczeństwo łańcucha dostaw dla partnerów handlowych a także całego otoczenia biznesowego firmy.