Frakcja heksanowa

Frakcja heksanowa powstaje w procesie destylacji ekstrakcyjnej aromatycznych frakcji C6,C7.
Jest cieczą bezbarwną, wolną od zawiesin i zanieczyszczeń mechanicznych.

Parametry jakościowe

Parametr Jednostki Wymagania Metody badań
Gęstość w 15°C g/cm3 0,68÷0,73 PN-EN ISO 12185
Zawartość aromatów, nie więcej niż % (w/w) 1,5 ASTM D 6730
Zawartość niearomatów, nie mniej niż
W tym C6, nie mniej niż
% (w/w) 98,5
30
ASTM D 6730
Zawartość siarki, nie więcej niż ppm 3 ASTM D 5453
Destylacja normalna:
- początek, nie mniej niż
- koniec, nie wyżej niż

°C
°C

53
115
PN-EN ISO 3405

Inne parametry na życzenie klienta

Zastosowanie

Frakcja heksanowa jest używana jako surowiec w procesach pirolizy, izomeryzacji, reformingu.
Ponadto używana jest do produkcji rozpuszczalników oraz jako komponent do paliw.

Informacje dodatkowe

Magazynowanie, transport oraz inne szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z frakcją heksanową zawarte są w karcie charakterystyki.