Preparat ciężki B

Preparat ciężki B powstaje w wyniku przerobu benzolu surowego.

Parametry jakościowe

Parametr Jednostki Wymagania Metody badań
Gęstość w 15°C, nie mniej niż g/cm3 0,9 PN-EN ISO 3838
PN-EN ISO 3675
Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C 45 PN-EN-ISO 2719
Wartość opałowa, nie mniej niż J/g 35000 PN-C-04062
Temperatura krzepnięcia, nie więcej niż °C 10 ASTM D 5950

Inne parametry na życzenie klienta

Zastosowanie

Preparat ciężki B stosowany jest do produkcji naftalenu lub jako dodatek do ciężkich frakcji węglowodorowych 

Informacje dodatkowe

Magazynowanie, transport oraz inne szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z preparatem ciężkim B zawarte są w karcie charakterystyki.