Preparat ciężki B

Preparat ciężki B powstaje w wyniku przerobu benzolu surowego.

Parametry jakościowe

Parametr Jednostki Wymagania Metody badań
Gęstość w 15°C, nie mniej niż g/cm3 0,9 PN-EN ISO 3838
PN-EN ISO 3675
Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C 45 PN-EN-ISO 2719
Wartość opałowa, nie mniej niż J/g 35000 PN-C-04062
Temperatura krzepnięcia, nie więcej niż °C 10 PN-55/C-04016

Inne parametry na życzenie klienta

Zastosowanie

Stosowany jest jako surowiec do szeregu syntez chemicznych m.in. do produkcji etylobenzenu, chlorobenzenu, kaprolaktamu, kumenu, bezwodnika maleinowego, cykloheksanu, aniliny, kwasu adypinowego, LABS oraz w przemyśle farmaceutycznym i jako odczynnik laboratoryjny .

Informacje dodatkowe

Petrochemia – Blachownia S.A. sprzedaje benzen wyłącznie do zastosowań przemysłowych.
Magazynowanie, transport oraz inne szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z benzenem zawarte są w karcie charakterystyki.