EMAS weryfikacja 2018


2018-12-04

Kolejna pomyślna weryfikacja Deklaracji za nami.

Z przyjemnością mogę Państwa poinformować, że Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. przeszła kolejną weryfikację Akredytowanego Niezależnego Weryfikatora.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to promowany przez Komisję Europejską system certyfikacji środowiskowej. Jest użytecznym narzędziem tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych.

Obecnie w systemie znajduje się 69 organizacji, zarówno instytucji administracji publicznej, jak i firm prywatnych. Są to liderzy przemian prośrodowiskowych w swoich sektorach w skali regionu, kraju, a nawet świata. Organizacje te są autorami najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji. W swoich branżach firmy te stanowią punkt odniesienia przy ocenie efektywności środowiskowej.