Regeneracja, przerób, odzysk kwasu siarkowego - Petrochemia Blachownia Sp. z o.o.

Profilem działalności Spółki Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. jest sprzedaż, regeneracja, przerób i odzysk kwasu siarkowego.

Informujemy, że w ofercie Spółki pojawiła się możliwość współpracy. Usługa odbioru (collection of sulfuric acid) polega na przekazaniu do Spółki zanieczyszczonej substancji i odebraniu czystego produktu o parametrach zgodnych z nasza ofertą, a na życzenie klienta możemy również oznaczyć inne parametry.

Istnieje również możliwość przekazania zanieczyszczonej substancji bez konieczności odbioru.

Historia

Instalacja odzysku kwasu siarkowego

Instalacja przerobu benzolu surowego w Kędzierzynie-Koźlu ma ponad siedemdziesięcioletnią historię.

1952
Powstanie Zakładów Koksochemicznych Blachownia. Budowa instalacji w miejscu zniszczonej działaniami wojennymi fabryki paliw syntetycznych.

1998
Rozpoczęcie działalności Petrochemia-Blachownia S.A. jako odrębnego przedsiębiorstwa.

1999
Ciech S.A staje się jedynym udziałowcem.

2000 - 2004
- Inwestycje w nowe technologie
- Znacząca poprawa jakości produktów
- Rozpoczęcie działalności na rynku syntez chemicznych (benzen, toluen)

2006 - 2007
- Właścicielem Spółki zostaje BorsodChem
- Budowa i uruchomienie Instalacji Destylacji Ekstrakcyjnej
- Dywersyfikacja bazy surowcowej
- Dalsza poprawa jakości benzenu i toluenu

Gospodarka kwasu siarkowego: regeneracja kwasu

2008 - 2009
- Zwiększenie wydajności produkcji węglowodorów aromatycznych
- Znacząca poprawa jakości ścieków (uruchomienie węzła destylacji ścieków)

Odbiór (collection of sulfuric acid) odzysk, przerób i regeneracja zużytego kwasu siarkowego

2010
Uruchomienie najnowocześniejszej w Polsce Instalacji Odzysku Kwasu Siarkowego, służącej wyłącznie do celów wewnętrznych Spółki. Zainwestowanie w najlepszą technologię zostało potraktowane priorytetowo, ponieważ pozwoliło to na zwiększenie jakości produktów oraz pozwoliło zadbać o środowisko naturalne i o bezpieczeństwo pracy. Dzięki temu Spółka Petrochemia Blachownia zdobyła tytuł "Zakładu Bezpiecznego", dbającego o środowisko i odpowiedzialnego społecznie

2017
Właścicielem Spółki zostaje czeska Spółka Deza a.s. należąca do Grupy Agrofert.

2020
Zmiana formy prawnej z S.A. na Sp. z o.o.

Kwas siarkowy: przepracowany, zanieczyszczony, zużyty

2023
Zmiana profilu działalności Spółki, który związany jest ze sprzedażą
, regeneracją, przerobem i odzyskiem kwasu siarkowego pochodzącego od zewnętrznych dostawców. Dzięki posiadaniu unikalnej technologii Spółka może zamykać obieg substancji w różnych procesach produkcyjnych, oferując tym samym innowacyjne rozwiązanie zgodne z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Ochrony Środowiska.

Proces odzysku prowadzony jest w kilku etapach:
- Spalanie surowca w piecu, pełne utlenienie surowca do CO2i H2O wraz z rozkładem do SO2,
-
Odzysk ciepła spalania w kotle - przekazanie ciepła spalin do produkcji pary wodnej,
- Odpylanie gazu procesowego - usunięcie zanieczyszczeń stałych w elektrofiltrze,
- Dwustopniowa konwersja katalityczna dwutlenku siarki do trójtlenku siarki w reaktorze,
- Wykraplanie
kwasu siarkowego z gazu procesowego w skraplaczu.

Odzysk, neutralizacja kwasu

Stawiamy na profesjonalne, najbardziej zaawansowane i najnowocześniejsze metody pozwalające na odzysk, regenerację i przerób kwasu siarkowego. Naszym celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom prowadzenia działalności w sposób bezpieczny dla środowiska i przy minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wiemy, jak uzyskać pożądane na tym polu efekty, wspomagając realizację celów i strategii biznesowej firmy.

Przerób kwasu siarkowego

Mamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu klientów w trosce o otoczenie i przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Jedno z narzędzi używanych przez naszą spółkę w tym celu to przerób kwasu siarkowego, który jest możliwy dzięki wykorzystaniu odpowiedniej instalacji i technologii.