Aktualności


2020-08-03

Zmiana formy prawnej

Niniejszym informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku nastąpiło przekształcenie Spółki Petrochemia – Blachownia Spółka Akcyjna w Spółkę Petrochemia – Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskutek dokonanego przekształcenia, zmianie uległa forma prawna Spółki, bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numeru rachunku bankowego. Spółce natomiast nadany został nowy numer wpisu w Rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000852793).

czytaj dalej

EKOLOGIA


01-01-2018

Ochrona środowiska

Petrochemia-Blachownia sp. z o.o. jest spółką, dla której dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy jest jednym z podstawowych zadań. Dbałość o maksymalizację bezpieczeństwa i minimalizację oddziaływania na środowisko naturalne stanowi integralną część filozofii zarządzania. Od początku działalności (czerwiec 1998 roku) stale poprawiamy rozwiązania technologiczne i techniczne, które znacząco wpłynęły i wpływają na obniżenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Na wszystkich instalacjach produkcyjnych przeprowadzane są liczne modernizacje i zmiany technologiczne, prowadzące m.in. do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej

czytaj dalej

CERTYFIKATY