Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi procesu rekrutacji.

W przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacji w CV należy zamieścić treść poniższej zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko (wpisać stanowisko na które składane jest CV)."

CV należy przesłać na mail rekrutacja@petrochemia-bl.com.pl

Szczegóły dot. przetwarzania danych osobowych w Spółce, w tym danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji w zakładce - RODO.