Aktualności

2018-12-04

EMAS weryfikacja 2018

Kolejna pomyślna weryfikacja Deklaracji za nami. Z przyjemnością mogę Państwa poinformować, że Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. przeszła kolejną weryfikację Akredytowanego Niezależnego Weryfikatora.

czytaj dalej

2018-03-12

Pozytywna weryfikacja audytora środowiskowego EMAS

Mamy przyjemność poinformować, że Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. kolejny raz pozytywnie przeszła weryfikację auditora środowiskowego EMAS i otrzymała z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potwierdzenie utrzymania rejestracji w rejestrze organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

czytaj dalej

2018-01-02

Aktualizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Drodzy pracownicy, klienci, kontrahenci, inne strony zainteresowane Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Główną zmianą jest nasza deklaracja – bezwzględne nie dla wszelkich praktyk korupcyjnych.

czytaj dalej

2017-10-31

Czeska Spółka DEZA a.s. zakupiła polską Spółkę Petrochemia - Blachownia S.A.

We wtorek 31 października czeska spółka DEZA a.s. przejęła polską spółkę chemiczną Petrochemia - Blachownia S.A.. Była to finalizacja dwuletnich negocjacji ustalających szczegóły zakupu od byłego właściciela spółki BorsodChem Zrt. Dzięki temu zakupowi DEZA pragnie wzmocnić swoją pozycję na rynku węglowodorów aromatycznych, wykorzystując efekt synergii wynikający z podobieństwa technologii stosowanych w obu spółkach. Obie spółki zajmują się przetwórstwem surowego benzenu. Dzięki nabyciu polskiej firmy DEZA a.s. zwiększy zdolności produkcyjne benzenu i toluenu do 160 000 ton benzenu i 25 000 ton toluenu rocznie. Głównym celem przejęcia polskiej spółki jest przede wszystkim stabilizacja gospodarcza i dalszy rozwój.

czytaj dalej