Aktualności

2020-08-03

Zmiana formy prawnej

Niniejszym informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku nastąpiło przekształcenie Spółki Petrochemia – Blachownia Spółka Akcyjna w Spółkę Petrochemia – Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskutek dokonanego przekształcenia, zmianie uległa forma prawna Spółki, bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numeru rachunku bankowego. Spółce natomiast nadany został nowy numer wpisu w Rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000852793).

czytaj dalej

2020-07-15

Aktualizacja Polityki ZSZ

Drodzy pracownicy, klienci, kontrahenci, inne strony zainteresowane Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

czytaj dalej

2020-03-13

Procedury specjalne w związku z SARS-CoV-2

Zarząd Spółki postanowił działać zapobiegawczo i profilaktycznie. W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zagrożenia epidemiologicznego wystąpieniem COVID-19, Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu następujących procedur szczególnych określających wymagane zachowania i środki ostrożności dla : Pracowników, Podwykonawców, Gości

czytaj dalej

2020-01-20

Aktualizacja Polityki ZSZ

Drodzy pracownicy, klienci, kontrahenci, inne strony zainteresowane Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

czytaj dalej

2019-07-17

20-lat Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Mamy przyjemność poinformować Państwa: naszych wieloletnich klientów, współpracowników, pracowników i kontrahentów, że Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. w czerwcu b.r. przeszła pomyślnie re-certyfikację swojego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

czytaj dalej

2019-05-31

Uzyskaliśmy Certyfikat AEO

Z dniem 13.05.2019r. Petrochemia-Blachownia S.A. otrzymała pozwolenie AEO w pełnym zakresie, czyli zarówno w kwestiach uproszczeń celnych, jak i w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Otrzymane pozwolenie nr: PLAEOF380000190012 uznawane jest w całej Unii Europejskiej i stanowi gwarancję, że Petrochemia Blachownia S.A. posiada wysoką wiarygodność dla organów celnych.

czytaj dalej

2017-10-31

Czeska Spółka DEZA a.s. zakupiła polską Spółkę Petrochemia - Blachownia S.A.

We wtorek 31 października czeska spółka DEZA a.s. przejęła polską spółkę chemiczną Petrochemia - Blachownia S.A.. Była to finalizacja dwuletnich negocjacji ustalających szczegóły zakupu od byłego właściciela spółki BorsodChem Zrt.

czytaj dalej