Aktualności

2019-07-17

20-lat Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Mamy przyjemność poinformować Państwa: naszych wieloletnich klientów, współpracowników, pracowników i kontrahentów, że Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. w czerwcu b.r. przeszła pomyślnie re-certyfikację swojego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Spółka uzyskała certyfikaty potwierdzające zgodność swojego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiem określonymi w normach: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; PN-N ISO 18001:2004;

czytaj dalej

2019-05-31

Uzyskaliśmy Certyfikat AEO

Z dniem 13.05.2019r. Petrochemia-Blachownia S.A. otrzymała pozwolenie AEO w pełnym zakresie, czyli zarówno w kwestiach uproszczeń celnych, jak i w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Otrzymane pozwolenie nr: PLAEOF380000190012 uznawane jest w całej Unii Europejskiej i stanowi gwarancję, że Petrochemia Blachownia S.A. posiada wysoką wiarygodność dla organów celnych.

czytaj dalej

2018-12-04

EMAS weryfikacja 2018

Kolejna pomyślna weryfikacja Deklaracji za nami. Z przyjemnością mogę Państwa poinformować, że Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. przeszła kolejną weryfikację Akredytowanego Niezależnego Weryfikatora.

czytaj dalej

2018-03-12

Pozytywna weryfikacja EMAS

Mamy przyjemność poinformować, że Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. kolejny raz pozytywnie przeszła weryfikację auditora środowiskowego EMAS i otrzymała z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potwierdzenie utrzymania rejestracji w rejestrze organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

czytaj dalej

2018-01-02

Aktualizacja Polityki ZSZ

Drodzy pracownicy, klienci, kontrahenci, inne strony zainteresowane Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Główną zmianą jest nasza deklaracja – bezwzględne nie dla wszelkich praktyk korupcyjnych.

czytaj dalej

2017-10-31

Czeska Spółka DEZA a.s. zakupiła polską Spółkę Petrochemia - Blachownia S.A.

We wtorek 31 października czeska spółka DEZA a.s. przejęła polską spółkę chemiczną Petrochemia - Blachownia S.A.. Była to finalizacja dwuletnich negocjacji ustalających szczegóły zakupu od byłego właściciela spółki BorsodChem Zrt. Dzięki temu zakupowi DEZA pragnie wzmocnić swoją pozycję na rynku węglowodorów aromatycznych, wykorzystując efekt synergii wynikający z podobieństwa technologii stosowanych w obu spółkach. Obie spółki zajmują się przetwórstwem surowego benzenu. Dzięki nabyciu polskiej firmy DEZA a.s. zwiększy zdolności produkcyjne benzenu i toluenu do 160 000 ton benzenu i 25 000 ton toluenu rocznie. Głównym celem przejęcia polskiej spółki jest przede wszystkim stabilizacja gospodarcza i dalszy rozwój.

czytaj dalej