Regeneracja zanieczyszczonego kwasu siarkowego: oczyszczanie, odzyskiwanie, odbiór

Proponowane przez Spółkę Petrochemia Blachownia innowacyjne rozwiązanie, polegające na odzyskiwaniu, oczyszczaniu i regeneracji zanieczyszczonego kwasu siarkowego (H₂SO₄) w celu ponownego jego wykorzystania w dowolnym procesie, pozwala na znaczne obniżenie kosztów zakupu nowego surowca. Pozytywnie wpływa to na zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów mających negatywny wpływ na środowisko, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia ekologii. Proponujemy również, bezpieczny odbiór zanieczyszczonych substancji bezpośrednio z punktu wskazanego przez klienta. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług, które pozwalają ograniczyć koszty działania firmy wykorzystującej ten związek chemiczny do różnych procesów.

Oczyszczanie kwasu siarkowego

Regeneracja zanieczyszczonego kwasu siarkowego

Regeneracja zanieczyszczonego kwasu siarkowego

Zastosowanie H₂SO₄ w przemyśle jest obecnie bardzo szerokie. Ponadto nieustannie pojawiają się jego nowe zastosowania. Powoduje to, że zapotrzebowanie na niego jest coraz większe, a w związku ze znacznym wzrostem jego produkcji rośnie również ilość wytwarzanego odpadu, co ma niewątpliwie negatywny wpływ na środowisko. Rozwiązaniem tego problemu jest profesjonalne odzyskiwanie tego cennego surowca poprzez prowadzony w odpowiednich warunkach odbiór i oczyszczanie kwasu siarkowego (purification of sulphuric acid), które oferujemy klientom. Dzięki temu czysty kwas siarkowy może być ponownie wprowadzony do obiegu i wykorzystywany w dowolnych procesach produkcyjnych, dokładnie w ten sam sposób jakby dopiero został wytworzony.

Dlaczego kwas siarkowy warto poddawać regeneracji?

Posiadana przez nas innowacyjna instalacja Odzysku Kwasu Siarkowego umożliwia skuteczną regenerację przepracowanej substancji przy bardzo niewielkich stratach procesowych. Wymagający oczyszczania, zużyty H₂SO₄ w większości przypadków trafia obecnie do utylizacji, przyczyniając się do znacznego wzrostu ilości odpadów poprzemysłowych, które nie są obojętne dla naszej planety. Zanieczyszczony kwas siarkowy jest przez nas regenerowany i może być ponownie wykorzystany w dowolnym procesie. Zamknięcie jego obiegu poprzez odzyskiwanie pozytywnie wpływa na środowisko przez znaczącą redukcję emisji dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz pyłu zawieszonego PM10, które przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza i powstawania kwaśnych deszczy. H₂SO₄ można poddawać w ten sposób oczyszczaniu i regeneracji dowolną ilość razy przy niewielkich stratach procesowych. Oznacza to, że odzyskiwanie zanieczyszczonego kwasu siarkowego i powtórne jego wykorzystanie może bardzo skutecznie wpływać na opłacalność procesów produkcyjnych, w których się go stosuje, jak również wspomagać dbałość o ekologię.

Poza skutecznym oczyszczaniem i odzyskiwaniem zużytych substancji poprzez ich regenerację nasza firma oferuje klientom również odbiór zanieczyszczonego kwasu siarkowego ze wskazanego miejsca. W związku z tym, że zalicza się go do substancji niebezpiecznych, powinien być transportowany w określony sposób, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niedopuszczalne jest przewożenie go bez zachowania obostrzeń, ponieważ mogłoby to stanowić poważne zagrożenie dla otoczenia.

Dbamy o bezpieczeństwo

Gwarantujemy, że przestrzegamy bardzo surowych norm bezpieczeństwa i stosujemy niezbędne środki ochrony. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, a każdy z naszych pracowników biorących udział w procesie, przeszedł stosowne szkolenie. Jeśli więc obawiajcie się, że samodzielne przewiezienie H₂SO₄ na miejsce utylizacji lub oczyszczania to zbyt duże wyzwanie, najlepiej powierzyć jego odbiór oraz odzyskiwanie nam, zapewniając sobie spokój, a pracownikom bezpieczeństwo.

Regeneracja kwasu siarkowego

Po przewiezieniu substancji  do naszej siedziby zanieczyszczone związki są poddawane działaniom / oczyszczaniu, umożliwiającym ich powtórne wykorzystanie w przemyśle. Regeneracja, czyli odzyskiwanie kwasu siarkowego (acid recovery) przywraca mu właściwości użytkowe i sprawia, że może być skutecznie używany w produkcji. Co ważne, proces ten można wykonywać dowolną ilość razy, bez szkody dla surowca, co czyni go jeszcze bardziej opłacalnym.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Główny Specjalista ds. Handlu i Logistyki
Beata Budny
Tel.: +48 77 488 63 71
Email: beata.budny@petrochemia-bl.com.pl