Usługi laboratoryjne

Laboratorium Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi analityczne zarówno dla klienta wewnętrznego jakim są obszary biznesowe P-B jak i klientów zewnętrznych. Najwyższą jakoś oferowanych usług gwarantujemy dzięki profesjonalnej i doświadczonej kadrze oraz nowoczesnemu wyposażeniu laboratoryjnemu. Stanowimy zgrany zespół, który jest do państwa dyspozycji.

Laboratorium Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. świadczy usługi analityczne w zakresie: ciekłych węglowodorów pochodzenia petrochemicznego i karbochemicznego, ścieków, wód kotłowych, kwasów, zasad.

WYKAZ STOSOWANYCH METOD ANALITYCZNYCH

Analizy chromatografii gazowej (GC-FID, GC-FPD Agilent Technology)

 • Oznaczanie produktów petrochemicznych, składniki węglowodorowe paliw do silników z zapłonem iskrowym w zakresie wrzenia do 225°C (ASTM D6730).
 • Oznaczani jakości benzenu (ASTM D4492).
 • Oznaczanie jakości toluenu (ASTM D2360).

Analizy elementarne (TS/TN 3000, XPlorer NS TE Instruments, Chlora XR Tusnovics, BWB XP)

 • Oznaczanie zawartości siarki całkowitej w ciekłych węglowodorach (ASTM D5453).
 • Oznaczanie zawartości azotu całkowitego w ciekłych węglowodorach (ASTM D4629).
 • Oznaczanie zawartości chloru całkowitego w ciekłych i klarownych węglowodorach (ASTM D7536).
 • Oznaczanie zawartości litu, sodu, potasu, wapnia w roztworach wodnych (ścieki, kwasy, zasady).

Analizy spektroskopowe (DR 5000 Hach, Lovibond PFX 194)

 • Oznaczanie zawartości żelaza w kwasie siarkowym (PN-C-84051).
 • Oznaczanie dwusiarczku węgla w węglowodorach ciekłych (BN-0511-26).
 • Oznaczanie barwy z kwasem w ciekłych węglowodorach (ASTM D848).
 • Oznaczanie barwy w skali Hazena Pt-Co w ciekłych węglowodorach, jasnych plastyfikatorach, wodzie, alkoholach (PN-EN ISO 6271).
 • Oznaczanie ChZT w ściekach przemysłowych (PN ISO 6060).
 • Oznaczanie jonów żelaza, manganu, amonowych, fosforanowych, siarczanowych, siarczanu sodu, DEHA, zasadowości oraz przewodności w wodzie kotłowej.

Analizy miareczkowe (Titrator Metrohm, Kulometr Metrohm)

 • Oznaczanie stężenie kwasu siarkowego (PN-C-84051).
 • Oznaczanie stężenia ługu sodowego (PN-C-84002, PN-C-84038, PN-ISO 979).
 • Oznaczanie liczby bromowej w przetworach naftowych, destylatach petrochemicznych, benzynie, oleju napędowym (ASTM D5453).
 • Oznaczanie wody metodą Karla Fischera w przetworach naftowych, destylatach petrochemicznych, benzynie, oleju napędowym (PN-ISO 12937). Metody nie stosuje się dla olejów opałowych pozostałościowych).

Pozostałe analizy fizykochemiczne (DMA 4100M Anton Paar, AV2000-AKV, Optiflasch Herzog)

 • Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej w próbkach ciekłych tj.: benzyny, oleje napędowe, oleje opałowe, pozostałych ciekłych węglowodorów (PN-C-04062).
 • Oznaczanie wody w ropie naftowej, benzolu oraz ciężkich frakcjach węglowodorowych (PN-EN ISO 9029).
 • Oznaczanie zawartości popiołu w smołach, pakach, olejach produktach węglopochodnych (PN-C-97065).
 • Oznaczanie składu frakcyjnego w lekkich i średnich destylatach naftowych i węglopochodnych od 0 – 400°C (PN-EN ISO 3405).
 • Destylacja normalna Kramera Spilkera dla ciekłych węglowodorów wrzących do 180°C (PN-C-97054).
 • Oznaczanie pozostałości po spopieleniu w kwasie siarkowym (PN-C-84051).
 • Oznaczanie gęstości w 15°C i 20°C dla ciekłych produktów przeróbki karbo- i petrochemicznej (PN-EN ISO 12185, PN-ISO 3675, PN-EN ISO 3838).
 • Oznaczanie lepkości kinematycznej w ciekłych produktach naftowych (PN-ISO 3104).
 • Oznaczanie temperatury zapłonu metodą Pensky-Martens w próbkach ciekłych tj.: farby, kleje, przetwory naftowe, przetwory węglopochodne, przepracowane oleje, ciecze z zawiesiną ciała stałego, roztwory polimerów (PN-EN ISO 2719).
 • Oznaczanie temperatury krzepnięcia dla ciekłych węglowodorów (PN-C-04016).
 • Oznaczanie pH roztworów wodnych (PN-C-04064).

Informacje dodatkowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
Tel: 77 488 64 94
E-mail: uslugi.laboratoryjne@petrochemia-bl.com.pl

OFERTA PDF
Oferta w formacie pdf