Kwas siarkowy (sulphuric acid)

Spółka Petrochemia-Blachownia zajmuje się wytwarzaniem komponentów chemicznych oraz ich oczyszczaniem w celu ponownego wykorzystania. Naszą specjalnością jest produkcja kwasu siarkowego, a także regeneracja, przerób i odzysk zużytej substancji, która została przepracowana lub zanieczyszczona. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat oferowanego produktu, jego najpopularniejszych zastosowań i związanych z nim usług, które proponujemy klientom. Zapoznajcie się z tymi informacjami, a następnie skontaktujcie się z nami, aby podjąć współpracę.

Właściwości H2SO4

Czysty kwas siarkowy (sulphuric acid) to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym H2SO4.  Ma postać bezbarwnej, oleistej cieczy o silnych właściwościach higroskopijnych. Zużyty, czyli przepracowany lub zanieczyszczony zmienia kolor na ciemniejszy. Wyróżnia go ostry, duszący zapach. Miesza się z wodą, a procesowi temu towarzyszy wydzielanie dużych ilości ciepła. Jest to powód, dla którego przy rozcieńczaniu tej substancji należy zawsze pamiętać, aby wlewać kwas siarkowy do wody, a nie odwrotnie – ogranicza to ryzyko wystąpienia groźnej w skutkach reakcji chemicznej. Jego nabywanie, posiadanie i używanie jest objęte ograniczeniami.

Produkt ten ma wysokie właściwości żrące. Uszkadza większość powierzchni, z którymi ma kontakt, między innymi drewno, papier czy skórę, dlatego podczas używania go należy zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki ochrony Silne właściwości higroskopijne tej substancji powodują, że niszczy ona strukturę białka oraz zwęgla większość związków chemicznych zawierających tlen. Jeżeli w skład związków wchodzą wodór i tlen, to pobierane są pierwiastki tworzące wodę, w wyniku czego pozostaje sam węgiel. Pozostawiony w otwartym naczyniu czernieje w wyniku zwęglania pochłanianych z powietrza zanieczyszczeń organicznych takich jak kurz. Zużyty, przepracowany lub zanieczyszczony kwas siarkowy, powinien zostać zutylizowany przez podmiot mający stosowane uprawnienia albo poddany regeneracji w bezpiecznych warunkach, w czym specjalizuje się, nasza Spółka.

Przepracowany lub zanieczyszczony kwas siarkowy zmienia swoje właściwości, jednak dzięki procesowi profesjonalnej regeneracji zużyta substancja może być powtórnie wykorzystana, co stanowi jej ogromny atut. 

Parametry jakościowe

Parametr Jednostki Wymagania Metody badań
Stężenie kwasu siarkowego (VI), nie mniej niż % [m/m] 96* ASTM E223
Zawartość żelaza, nie wyżej niż % [m/m]
0,02
ASTM E223
Pozostałość po prażeniu, nie wyżej niż % [m/m]
0,03 ASTM E223
Inne parametry na życzenie klienta


*- w okresie zimowym na życzenie klienta stężenie – min 92%

Zastosowanie kwasu siarkowego

Oferowany przez nas kwas siarkowy stosowany jest głównie jako surowiec do produkcji kwasu fosforowego i nawozów sztucznych. W syntezie organicznej w procesach sulfonowania i nitrowania. Używany jest również do rafinacji frakcji węglowodorowych i tłuszczów oraz do osuszania gazów. Swoje zastosowanie znajdzie również w produkcji sztucznego jedwabiu, jako elektrolit w akumulatorach kwasowych, jako regulator pH czy odczynnik laboratoryjny. Stosuje się go także w przemyśle metalurgicznym, na przykład podczas realizacji procesów obróbki stali. Ponadto wykorzystuje się go przy produkcji cukru oraz żelatyny i w przemyśle farmaceutycznym.

Zużyty, przepracowany lub zanieczyszczony kwas siarkowy powinien być poddany procesowi oczyszczania, co pozwala na ponowne wprowadzenie go do obiegu. W związku z tym, że możliwości wykorzystania tej substancji jest bardzo wiele, warto skorzystać z takiej opcji.


Kwas siarkowy


Co zrobić z przepracowanym kwasem siarkowym?

W związku z tym, że zużyty kwas siarkowy jest niebezpieczny dla środowiska, po wykorzystaniu go należy postępować z nim w ściśle określony sposób. Przepracowany lub zanieczyszczony produkt należy poddać utylizacji lub przeprowadzić regenerację w przystosowanym do tego zakładzie. Drugie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej zalecane, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Mamy doświadczenie w realizacji takiego procesu, dlatego zachęcamy do kontaktu.

Dlaczego oczyszczanie i odzyskiwanie przepracowanego kwasu siarkowego jest tak ważne?

Proces regeneracji tej substancji niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim oczyszczając zużyty, zanieczyszczony czy przepracowany kwas siarkowy można ponownie wykorzystać go w dowolnym procesie. W rezultacie pozwala to na znaczne ograniczenie kosztów produkcji, a więc i możliwość zwiększenia zysków. 

Przepracowaną lub zanieczyszczoną substancję warto oczyścić również ze względów ekologicznych. W ten sposób można znacznie ograniczyć wytwarzanie szkodliwych chemicznych odpadów. Spada emisja do środowiska między innymi dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz pyłu zawieszonego. Zregenerowany jest po raz kolejny wprowadzany do obiegu, zamiast trafiać do utylizacji. W związku z tym, że zapotrzebowanie na niego jest bardzo duże i cały czas rośnie, ilości produktów ubocznych, które powstają przy jego wykorzystaniu, są naprawdę duże. Tym bardziej warto więc rozważyć możliwość wykorzystywania go powtórnie po zużyciu i ograniczenia ilości nowych surowców wprowadzanych do obrotu.

Informacje dodatkowe

Magazynowanie, transport oraz inne szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z kwasem siarkowym zawarte są w karcie charakterystyki. Umieszczono w niej również zasady postępowania w przypadku połknięcia, zatrucia, kontaktu ze skórą czy oczami. Co należy dodać, przepracowany, zanieczyszczony lub zużyty w inny sposób produkt może być poddawany regeneracji dowolną ilość razy. Straty procesowe są przy tym naprawdę niewielkie, co wpływa na opłacalność procesu. Z tego powodu już teraz zachęcamy do kontaktu – prowadzimy profesjonalne oczyszczanie tej substancji, w pełni przywracając jej pierwotne właściwości.