Informacje dla Akcjonariuszy

Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.

ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
NIP: PL7491784284
KRS: 0000852793 
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy / Kapitał wpłacony 77 090 130 PLN

Na tej stronie będą umieszczane wszystkie ogłoszenia kierowane do akcjonariuszy Spółki.

2020.05.11 Ogłoszenie 1.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Tutaj można pobrać pełną treść zgłoszenia dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Petrochemia-Blachownia S.A. planowanego na dzień 15.06.2020r. Ogłoszenie 1

Plik jest zabezpieczony hasłem zgodnie z ustaleniami i szyfrowany. W razie problemów proszę o kontakt z Zarządem Spółki.

2020.05.11 Ogłoszenie 2.
Zawiadomienie o planowanej zmianie formy prawnej

Tutaj można pobrać pełną treść zawiadomienia dot. zamiaru podjęcia uchwały dot. zmiany formy prawnej Spółki Petrochemia-Blachownia S.A.. Ogłoszenie 2

Plik jest zabezpieczony hasłem zgodnie z ustaleniami i szyfrowany. W razie problemów proszę o kontakt z Zarządem Spółki.