20-lat Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością


2019-07-17

Mamy przyjemność poinformować Państwa: naszych wieloletnich klientów, współpracowników, pracowników i kontrahentów, że Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. w czerwcu b.r. przeszła pomyślnie re-certyfikację swojego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Spółka uzyskała certyfikaty potwierdzające zgodność swojego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiem określonymi w normach: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; PN-N ISO 18001:2004;  


„Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.”  
Lao Tsu - „Złota Księga”


Od pierwszej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością będącego częścią wdrożonego w Spółce Petrochemia-Blachownia S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania minęło 20 lat.


W dniu 17.07.2019 odbyło się w siedzibie Spółki spotkanie Prezesa Zarządu Spółki Petrochemia-Blachownia S.A. Pana Piotra Trenczek, Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych Pana Dariusza Balickiego i przedstawiciela jednostki Certyfikującej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Kierownika ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług Pana Pawła Borowicza.

W trakcie spotkania przekazano gratulacje za rozwój i dojrzałość Zintegrowanego Systemu Zarządzania, długoletnią pomyślną certyfikację oraz przekazano pochwały dla reprezentującej Spółkę Kadry cechującej się wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i kompetencją.

 

Petrochemia-Blachownia S.A. od wielu lat rozwija swój Zintegrowany System Zarządzania, a otrzymane Certyfikaty ISO 9001 (System Zarządzania Jakością), ISO 14001 (System Zarzadzania Środowiskiem), OHSAS i PN 18001 (System Zarzadzania Bezpieczeństwem Pracy)  są potwierdzeniem, że Spółka spełnia wymagania oraz stosuje zasady zawarte w normach. Firma poświadcza tym samym, iż jest ukierunkowana na zarządzanie jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy niezależnie od tego czy działa w otoczeniu lokalnym czy międzynarodowym.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością to przede wszystkim dbałość o jakość produktów i usług, co w długofalowej konsekwencji przekłada się na zoptymalizowanie kosztów operacyjnych. Certyfikaty Systemu Zarządzana Środowiskowego i Bezpieczeństwa Pracy potwierdzają, że w Spółce kierujemy się bezpieczeństwem naszych pracowników i współpracowników, jednocześnie dbając o otaczające nas środowisko naturalne.