Zatrzymanie części instalacji produkcyjnej


2023-01-11

Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o., informuje o planowanym zatrzymaniu produkcyjnej instalacji przerobu benzolu.

Powodem decyzji jest znaczny i długotrwały niedobór surowców importowanych z Ukrainy. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie przywrócenie lub pozyskanie dostaw z innych źródeł w najbliższym czasie nie jest realne. Kierownictwo firmy przewidziało alternatywny program dla dalszej działalności części zakładu produkcyjnego. Znajdzie w nim zatrudnienie tylko część dotychczasowych pracowników.

Cenimy naszych pracowników i dziękujemy im za pracę, którą wykonują dla Petrochemii-Blachowni Sp. z o.o. Ze względu na wojnę w Ukrainie mamy do czynienia z dużymi niedoborami surowców, dalsze prowadzenie działalności w obecnym zakresie jest ekonomicznie nieopłacalne. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji części naszych koleżanek i kolegów, których stanowiska zostaną zlikwidowane. Każdy ze zwalnianych pracowników otrzyma stosowne odprawy.