Aktualizacja Polityki ZSZ


2020-01-20

Drodzy pracownicy, klienci, kontrahenci, inne strony zainteresowane Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Główną zmianą jest podkreślenie zaangażowania wszystkich pracowników w rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, umożliwienie pracownikom czynnego uczestnictwa, także w procesie komunikacji. I ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu poprawy: efektów działalności środowiskowej, jakości wyrobów, obsługi i usług, bezpieczeństwa pracy.

Jednocześnie uszczegółowiliśmy cele systemowe i działania, które realizujemy aby je osiągnąć.