Aktualizacja Polityki ZSZ


2019-10-14

Drodzy pracownicy, klienci, kontrahenci, inne strony zainteresowane Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Główną zmianą jest podkreślenie zaangażowania wszystkich pracowników w rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, umożliwienie pracownikom czynnego uczestnictwa, także w procesie komunikacji. I ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu poprawy: efektów działalności środowiskowej, jakości wyrobów, obsługi i usług, bezpieczeństwa pracy.