Benzen do syntez

Benzen jest cieczą bezbarwną, wolną od zawiesin i zanieczyszczeń mechanicznych.
- Temperatura wrzenia: 80,1°C
- Temperatura krzepnięcia: 5,4°C

Parametry jakościowe

Parametr Jednostki Wymagania Metody badań
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 0,882-0,883 PN-EN ISO 12185
Zawartość benzenu, nie mniej niż %(m/m) 99,95 ASTM D 4492
Zawartość niearomatów, nie więcej niż %(m/m) 0,05 ASTM D 4492
Zawartość toluenu, nie więcej niż mg/kg 50 ASTM D 4492
Zawartość siarki całkowitej, nie więcej niż mg/kg 2 ASTM D 5453
Stopień zabarwienia z H2SO4, nie więcej niż - 1 ASTM D 848

Inne parametry na życzenie klienta

Zastosowanie

Stosowany jest jako surowiec do szeregu syntez chemicznych m.in. do produkcji etylobenzenu, chlorobenzenu, kaprolaktamu, kumenu, bezwodnika maleinowego, cykloheksanu, aniliny, kwasu adypinowego, LABS oraz w przemyśle farmaceutycznym i jako odczynnik laboratoryjny .

Informacje dodatkowe

Petrochemia – Blachownia Sp. z o.o. sprzedaje benzen wyłącznie do zastosowań przemysłowych.
Magazynowanie, transport oraz inne szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z benzenem zawarte są w karcie charakterystyki.